Tìm thấy 252 bài hát, 90 MV và 18 playlist với từ khóa “karik”

Bài hát

Album

1,340,500 lượt nghe 647 lượt thích
521,414 lượt nghe 1,016 lượt thích
152,555 lượt nghe 430 lượt thích
113,991 lượt nghe 14 lượt thích
74,180 lượt nghe 21 lượt thích

Video