MONSTAR

MONSTAR

Tên thật: MONSTAR St.319

Năm sinh: 2016

Quốc gia: Việt Nam