EXID

EXID

Tên thật: Exceed in Dreaming

Năm sinh: 2012

Quốc gia: Hàn Quốc